Röportaj Atölyesi

Mixer’in sanat yazımına odaklanan projesi ArtWriting Turkey (AWT), bir röportaj atölyesi ile devam ediyor. IstanbulArtNews Piyasa editörü Elvin Vural, Milliyet gazetesi kültür-sanat muhabiri ve Milliyet Sanat dergisinin plastik sanatlar editörü Fisun Yalçınkaya, sanat yazarı Gökşen Buğra ve Sanat Online sitesinin kurucusu Yasemin Elçi'nin liderliğiyle gerçekleştirilen atölye iki oturum şeklinde gerçekleşti ve sanat yazımında röportaj konusunu ele aldı. 8 Haziran Çarşamba günü 19:00-20:30 saatleri arasında gerçekleştirilen ilk oturumdaki panelde, kültür-sanat alanındaki farklı aktörlerle gerçekleştirilen röportajların nasıl bir çerçeveye sahip olması gerektiği tartışıldı. Daha sonra katılımcıların yaptığı röportajlar önerileri paylaştırılarak, bu röportajların farklı mecralarda nasıl yayımlanacağını irdeleyen bir çalışma yapıldı. 22 Haziran Çarşamba günü 19:00-20:30 saatleri arasında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise atölye yöneticileri, katılımcıların yaptığı röportajları değerlendirdi ve düzeltmelerle yorumlarını kişisel olarak katılımcılarla paylaştı. Daha sonra ise atölyede hazırlanan röportajlardan bir kısmı Sanat Online sitesinde ve Mixer'in blogunda yayımlandı.